Všechna témata

“Remote working” v českém právním prostředí

Váš tým je připraven na remote work. Procesy i návyky fungují. Jak ale zajistit, aby vše bylo právně správně nastaveno a vaše firma se nedostala do křížku s českým právním řádem? Připravili jsme pro vás pár kroků, díky kterým můžete mít vzdálené zaměstnávání papírově v pořádku.

Ilustracni-obrazek

Pro vzdálenou spolupráci se používá hned několik termínů - home office, homework, telework, cowork. Všechny ale mají společné to, že je zaměstnanec vykonává mimo prostory trvale zajištěné jeho zaměstnavatelem pro účely výkonu práce. Tedy (většinou) kanceláře. Český právní řád není dostatečně flexibilní a již léta se spokojí jen s velmi omezenou právní úpravou.

Podstatné ale je, že se práce na dálku uznává a tedy jednoznačně povoluje (najdete to v liteře ustanovení § 2 odst. 2 a § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Pojďme se tedy podívat, jak na to.

Sepište si to písemně

Pro vlastní právní existenci vzdáleného zaměstnávání je nutný dokument. Může to být dodatek k pracovní smlouvě nebo jiný dokument.

Zaměstnanec může pracovat vzdáleně po celou pracovní dobu, nebo třeba jen některé dny, to je čistě na vás. Pamatujte však, že zaměstnance do vzdálené práce nemůžete nutit.

Co musí zaměstnavatel zajistit?

Bezpečnost na prvním místě

Nejdůležitější věcí je bezpečnost na pracovišti - a tu musí zaměstnavatel zajistit i v případě práce na dálku.

Zaměstnavatel musí zaměstnance proškolit pro práci z pohledu BOZP a to ve stejném rozsahu, jako by byl zaměstnanec na pracovišti. Nezapomínejte tedy na vstupní i pravidelná školení u zaměstnanců v režimu remote working a veďte o jejich absolvování záznam.

Přečtěte si

Podívejte se na doporučení, co byste měli řešit v rámci BOZP např. zde nebo zde.

Bezpečnost se nevyplatí podceňovat - pokud by se zaměstnancům stal pracovní úraz - tedy pokud by zaměstnanec utrpěl újmu na zdraví či dokonce zemřel při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s nimi, a zaměstnavatel řádně zaměstnance neproškolil, náklady na léčbu, případně odškodnění bude muset hradit zaměstnavatel.

Nutno podotknout, že ani řádné školení BOZP nezbavuje zaměstnavatele zodpovědnosti - pokud např. začne na pracovním místě hořet, bude muset zaplatit případné odškodnění. Coworkingové prostory však mají bezpečnost maximálně zajištěnou a oproti klasické home office tak mohou být zaměstnavatelé v klidu.

Coworkingové prostory vám v tomhle výrazně pomůžou - drtivá většina zajišťuje takové podmínky, které splňují povinnosti BOZP. Pokud tak váš tým nebo jeho část pošlete pracovat z coworkingu, z hlediska bezpečnosti máte vyhráno. 

Náklady pro práci

Zákoník práce toto nedefinuje zcela jasně, ale zaměstnavatel by měl vzdáleně pracujícímu zaměstnanci uhradit veškeré pracovní náklady. 

Energie, internet, nutné vybavení. Můžete se domluvit na měsíční paušální částce, kterou zaměstnanci budete přispívat k výplatě.

Coworkingy vám opět vytrhnou trn z paty, jelikož přístupné energie a internet zdarma najdete ve všech, vybavení jako monitory nebo tiskárny lze dohodnout podle vašich potřeb.  

Energie-internet

Ochrana dat

Za jeden z nejproblematičtějších faktorů vzdáleného zaměstnání lze považovat zajištění ochrany dat. 

Data můžete bezpečně držet v cloudu se zapnutou dvoufaktorovou autentizací. Pomůže i bezpečné heslo a šifrování. Většina coworkingů nabízí i privátní, uzamykatelné kanceláře, takže zajistíte, že případné vytisknuté dokumenty neuvidí nikdo nepovolaný. 

Přečtěte si také

Bezpečnost v cloudu

Pracovní doba a přesčasy 

Velkou výhodou vzdálené spolupráce je to, že si zaměstnanci mohou rozvrhnout svůj čas. Jak to ale vyřešit právně?

Napište si napřímo do smlouvy, že si zaměstnanec rozvrhuje pracovní dobu sám. Pak se uplatní ustanovení § 317 zákoníku práce. Zaměstnavatel tak není povinen zaměstnanci platit práci přesčas ani neodpovídá za prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (jak říká ustanovení  § 317) .

Dohodněte se se zaměstnancem, aby si práci nerozvrhoval na víkendy nebo noční dobu. V opačném případě by mu náležel nárok na příplatek.

Kdo může pracovat vzdáleně?

Režim vzdáleného zaměstnávání lze uplatnit u všech forem zaměstnání, tedy i u dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a také outsourcingu.

Máte-li ve firmě více zaměstnanců, kteří budou pracovat vzdáleně, můžete sepsat podmínky pro remote work jako vnitřní předpis. Díky tomu pak ve smlouvách s jednotlivými zaměstnanci na předpis pouze odkážete.

Checklist